Wednesday, 28/07/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường TH&THCS Lý Thường Kiệt
 • Lê Quốc Hoàng Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đảng bộ bộ phận, Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0913103034
  • Email:
   lequochoanglong@pgdsoctrang.edu.vn
 • Phạm Phương Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0918259269
  • Email:
   phamphuongchi@pgdsoctrang.edu.vn
 • Trần Văn Đồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0919730878
  • Email:
   tranvandong@pgdsoctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thanh Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0918433494
  • Email:
   nguyenthithanhtuyen@pgdsoctrang.edu.vn
 • Đoàn Thị Mỹ Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0987600573
  • Email:
   doanthimyphuong@pgdsoctrang.edu.vn
 • Lưu Yến Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0369859553
  • Email:
   luuyenxuan@pgdsoctrang.edu.vn
 • Trương Thanh Đạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ 1, Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0918794791
  • Email:
   truongthanhdat@pgdsoctrang.edu.vn
 • Dương Thị Như Ý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0939340530
  • Email:
   duongthinhuy@pgdsoctrang.edu.vn
 • Đỗ Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975300147
  • Email:
   dothihoai8283@gmail.com
 • Lâm Mai Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01239965463
  • Email:
   lammaitrinh@pgdsoctrang.edu.vn
 • Võ Thị Tuyết Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01655921878
  • Email:
   Đang cập nhật
 • Nguyễn Hoài Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01674710845
  • Email:
   nguyen.hoaiquan79@gmail.com