Thứ hai, 26/07/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường TH&THCS Lý Thường Kiệt
 • Nguyễn Thanh Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0886311583
  • Email:
   nguyenthanhtruc@pgdsoctrang.edu.vn
 • Võ Thị Phương Trân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0908044033
  • Email:
   vothiphuongtran@pgdsoctrang.edu.vn
 • Lâm Lưu Tú Trân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0939810559
  • Email:
   lamluututran@pgdsoctrang.edu.vn
 • Trần Thanh Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984170629
  • Email:
   tranthanhdieu@pgdsoctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Xuân Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01252346804
  • Email:
   nguyenthixuantrang@pgdsoctrang.edu.vn
 • Huỳnh Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988657245
  • Email:
   huynhthithuong@pgdsoctrang.edu.vn
 • Đặng Thị Phương Tần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0932805111
  • Email:
   dangthiphuongtan@pgdsoctrang.edu.vn
 • Phạm Thị Mỹ Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0907487645
  • Email:
   phamthimylinh@pgdsoctrang.edu.vn
 • Mã Thanh Liêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0918664749
  • Email:
   mathanhliem@pgdsoctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thanh Hoàng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0916268284
  • Email:
   nguyenthanhhoang@pgdsoctrang.edu.vn