Monday, 26/07/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường TH&THCS Lý Thường Kiệt
 • Triệu Thị Thu Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972656069
  • Email:
   trieuthithucuc@pgdsoctrang.edu.vn
 • Trần Thị Kim Mỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0947983818
  • Email:
   tranthikimmy@pgdsoctrang.edu.vn
 • Dương Khánh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983844095
  • Email:
   duongkhanhhung@pgdsoctrang.edu.vn
 • Lâm Ngọc Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0919789967
  • Email:
   lamngocsuong@pgdsoctrang.edu.vn
 • Mai Phước Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0918877179
  • Email:
   maiphuoctung@pgdsoctrang.edu.vn
 • Huỳnh Thị Thủy Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01664184155
  • Email:
   huynhthithuytruc@pgdsoctrang.edu.vn
 • Hứa Đắc Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0901248773
  • Email:
   Đang cập nhật
 • Võ Hoàng Minh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987681869
  • Email:
   vohoangminhtam@pgdsoctrang.edu.vn
 • Cao Hoàng Huấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0918212307
  • Email:
   caohoanghuan@pgdsoctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919730379
  • Email:
   nguyenthithanhhai@pgdsoctrang.edu.vn