Wednesday, 28/07/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường TH&THCS Lý Thường Kiệt
 • Đỗ Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0975300147
  • Email:
   dothihoai8283@gmail.com
 • Lâm Mai Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01239965463
  • Email:
   lammaitrinh@pgdsoctrang.edu.vn
 • Võ Thị Tuyết Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01655921878
  • Email:
   Đang cập nhật
 • Nguyễn Hoài Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01674710845
  • Email:
   nguyen.hoaiquan79@gmail.com
 • Lê Quốc Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01693762512
  • Email:
   Toanle1980st@gmail.com
 • Kha Ứng Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0909563218
  • Email:
   khaungtrung@gmail.com
 • Giang Thị Đa Vi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01626769587
  • Email:
   giangthidavi@pgdsoctrang.edu.vn
 • Trần Hải Triều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01686531642
  • Email:
   tranhaitrieu@pgdsoctrang.edu.vn
 • Huỳnh Thị Anh Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0942909521
  • Email:
   huynhthianhthi@pgdsoctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thái Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0918677590
  • Email:
   nguyenthaiphong@pgdsoctrang.edu.vn
 • Nguyễn Đức Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974838474
  • Email:
   nguyenducminh@pgdsoctrang.edu.vn