Monday, 26/07/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường TH&THCS Lý Thường Kiệt
 • Nguyễn Thị Thanh Tuyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0918433494
  • Email:
   nguyenthithanhtuyen@pgdsoctrang.edu.vn
 • Đoàn Thị Mỹ Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0987600573
  • Email:
   doanthimyphuong@pgdsoctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Trâm Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0913936006
  • Email:
   nguyenthitramanh@pgdsoctrang.edu.vn
 • Lê Nguyễn Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0986354110
  • Email:
   lenguyenthuy@pgdsoctrang.edu.vn
 • Trần Thị Mỹ Nhiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01656956503
  • Email:
   tranthimynhien@pgdsoctrang.edu.vn
 • Phan Bích Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0916483581
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986164928
  • Email:
   nguyenthithuhien@pgdsoctrang.edu.vn