Thứ tư, 28/07/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường TH&THCS Lý Thường Kiệt
 • Phạm Phương Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0918259269
  • Email:
   phamphuongchi@pgdsoctrang.edu.vn
 • Trần Văn Đồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0919730878
  • Email:
   tranvandong@pgdsoctrang.edu.vn
 • Lưu Yến Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0369859553
  • Email:
   luuyenxuan@pgdsoctrang.edu.vn
 • Trương Thanh Đạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ 1, Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0918794791
  • Email:
   truongthanhdat@pgdsoctrang.edu.vn
 • Dương Thị Như Ý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0939340530
  • Email:
   duongthinhuy@pgdsoctrang.edu.vn
 • Diệp Thị Kim Nương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0939952666
  • Email:
   diepthikimnuong@pgdsoctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Nhanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974725639
  • Email:
   nguyenthinhanh@pgdsoctrang.edu.vn
 • Trần Hoàng Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01673361999
  • Email:
   tranhoangnam@pgdsoctrang.edu.vn
 • Lê Thị Bạch Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0907750738
  • Email:
   lethibachmai@pgdsoctrang.edu.vn
 • Đặng Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01697476776
  • Email:
   dangthihyen@pgdsoctrang.edu.vn
 • Phạm Ngọc Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0939194708
  • Email:
   phamngochan@pgdsoctrang.edu.vn
 • Châu Ngọc Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917147161
  • Email:
   chaungocbinh@pgdsoctrang.edu.vn