Monday, 26/07/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường TH&THCS Lý Thường Kiệt
 • Trang Mỹ Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0946723766
  • Email:
   trangmyanh@pgdsoctrang.edu.vn
 • Thạch Mai Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0949859978
  • Email:
   thachmaithao@pgdsoctrang.edu.vn
 • Trần Cẩm Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0913149125
  • Email:
   trancamthanh@pgdsoctrang.edu.vn
 • Trần Hồng Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919615853
  • Email:
   tranhongquan@pgdsoctrang.edu.vn
 • Vũ Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01206870156
  • Email:
   vuthiphuong@pgdsoctrang.edu.vn
 • Trần Tố Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01663571342
  • Email:
   trantonga@pgdsoctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thanh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0939218821
  • Email:
   nguyenthithanhnga@pgdsoctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thanh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0946306109
  • Email:
   nguyenthanhmai@pgdsoctrang.edu.vn
 • Phạm Phương Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0939076033
  • Email:
   phamphuongloan@pgdsoctrang.edu.vn
 • Huỳnh Tú Loan
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0986172240
  • Email:
   huynhtuloan@pgdsoctrang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Yến Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0945230990
  • Email:
   nguyenthiyenlinh@pgdsoctrang.edu.vn