Wednesday, 28/07/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường TH&THCS Lý Thường Kiệt
 • Nguyễn Thị Minh Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   Đang cập nhật
  • Email:
   nguyenthiminhyen@pgdsoctrang.edu.vn
 • Lê Thị Mai Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0909161414
  • Email:
   lethimaixuan@pgdsoctrang.edu.vn
 • Vương Trí Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01655919848
  • Email:
   vuongtritrung@pgdsoctrang.edu.vn
 • Dương Nguyễn Sĩ Tín
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988991424
  • Email:
   duongnguyensitin@pgdsoctrang.edu.vn
 • Trần Hồng Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đang cập nhật
  • Điện thoại:
   0949194975
  • Email:
   tranhongson@pgdsoctrang.edu.vn
 • Ngô Ngọc Quí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0945405403
  • Email:
   ngongocqui@pgdsoctrang.edu.vn
 • Lê Thị Nhạn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0918980007
  • Email:
   lethinhan@pgdsoctrang.edu.vn
 • Lưu Vương Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0939696933
  • Email:
   luuvuongngoc@pgdsoctrang.edu.vn
 • Huỳnh Tú Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986172917
  • Email:
   huynhtungoc@pgdsoctrang.edu.vn
 • Nguyễn Hải Bình Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0908575700
  • Email:
   nguyenhaibinhminh@pgdsoctrang.edu.vn
 • Diệp Bảo Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976607838
  • Email:
   diepbaoloan@pgdsoctrang.edu.vn
 • Hồ Ngọc Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0907281389
  • Email:
   hongochuyen@pgdsoctrang.edu.vn